5 Apr 2017

Catatan Dhuha


Manusia akan merebut dunia kerana ia bersifat nyata, sedangkan akhirat masih bersifat berita. Tarikan dunia yang segar dan menggoda, sedangkan akhirat perkara yang ghaib yang belum kelihatan. Mereka yang beriman sahaja yang mampu membuat pertimbangan.