17 May 2017

Catatan Dhuha

Kebenaran tidak boleh disampaikan oleh orang yang sombong. Sifatnya menjadi batu penghalang untuk orang ramai menerima apa yang disampaikan. Walau pun kandungan yang hendak disampaikan itu betul.  Dari sudut dakwah ia  amat merugikan.