17 Jun 2017

Catatan Dhuha


Orang yang membaca al-Quran akan menemui ketenangan yang sebenar, kerana ketenangan anugerah Allah kepada pembaca al-Quran. Selain daripada al-Quran ketenangan sejati tidak akan diperolehi.