17 Jun 2017

Catatan Dhuha

Manusia hidup di dalam keadaan buta, walau pun mata celik apabila menolak petunjuk al-Quran. Buta hati lebih merbahaya daripada buta mata. Buta hati siksaannya sehingga hari kiamat.