2 Jun 2017

Catatan Dhuha


Manusia yang berjalan di atas manhaj Allah bererti ia memperolehi jalan damai dan ketenangan. Apabila mereka bersalah,  segera bertaubat kepada Allah SWT. Dengan ini jiwa tidak menjadi kacau kerana penawar ketenagan sebenarnya datang daripada Allah SWT.