21 Jun 2017

Catatan Dhuha


Ayat kewajipan  berpuasa di dalam Surah al-Baqarah 183,  manakala ayat kewajipan hukum Qisas di dalam surah Al Baqarah 178. Kita bertemu ayat qisas dahulu, baru ayat puasa. Kenapa manusia  lebih senang terima ayat puasa berbanding ayat qisas.