2 Jun 2017

Catatan Dhuha

Syariat berpuasa untuk menjadi hambanya bertaqwa kepada Allah bukan kerana yang lain. Jangan kita berpuasa tujuan diet atau kurus badan. Kewajipan kita laksanakan perintah puasa, manakala hikmahnya datang kemudian setelah kita laksanakan syariat puasa.