17 Jun 2017

Catatan Dhuha

Mata manusia tidak boleh berjalan tanpa cahaya, kerana tidak ada penunjuk untuk ia bergerak. Begitu juga manusia tidak boleh hidup dengan sempurna tanpa bimbingan al-Quran, kerana al-Quran penyuluh hidup manusia.