22 Jul 2017

Catatan Dhuha


Harta yang tidak ada keberkatan  akan dibelanja menurut nafsu semata-mata. Membeli barang yang tidak berfaedah dan membazir pada pandangan agama. Kedekut untuk infaq ke jalan yang diredhai Allah SWT.