27 Jul 2017

Catatan Dhuha

Bantulah orang lain ketika kita sehnang dan lapang, InsyaAllah, Allah akan bantu kita ketika kita susah dan  saat memerlukan bantuan. Kita tidak tahu nasib kita di masa hadapan.