11 Jul 2017

Catatan Dhuha

Membesarkan anak dan keluarga dengan harta haram implikasinya kita boleh lihat di atas dunia lagi. Anak menjadi seorang yang liar dengan agama walau pun mempunyai jawatan yang tinggi. pemimpin.