9 Jul 2017

Catatan Dhuha


Apa erti harta yang menimbun melalui jalan yang tidak halal, sedangkan sewaktu hidup tidak dapat merasai kerana sakit. Apabila meninggal dunia, waris yang menikmati kesenangan sedangkan pengumpulnya menerima azab Allah.