19 Jan 2018

Catatan Dhuha

Bersabahat kerana pangkat, ia tidak kekal, sampai masa ia akan berhenti. Bersahabat kerana harta, ia juga tidak kekal, kerana sampai suatu ketika ia akan berakhir dengan perebutan. Bersahabat kerana hendak mendapat kedudukan, belum pasti dapat atau tidak. Bersahabatlah kerana Allah.