21 Jan 2018

Catatan Dhuha

Orang yang tidak memahami Islam, merasakan Islam ajarannya payah dan sukar. Bagi mereka yang memahami Islam yang sebenar mereka selesa dan tenang. Malahan hati mereka resah dan gelisah jika mereka jauh daripada ajaran Islam.