23 Jan 2018

Catatan Dhuha

Ajaran Islam menitik berat hubungan sesama manusia. Tidak sempurna iman seorang jika ia hanya baik dengan Allah tetapi tidak baik dengan makhluk. Ia mesti seimbang antara khaliq dengan makhluk.