11 Feb 2018

Catatan Dhuha

Banyak nikmat yang diperolehi daripada Allah, macam mana pula ibadah kita dengan Allah SWT. Kita perlu merasa malu dengan Allah, jika tidak sepadan nikmat dan ibadah dengan Allah.