Catatan Dhuha

Memperolehi rezki secara halal merupakan satu ketenangan dan kepuasan. Berbanding dengan mereka yang mendapat rezki secara haram akan dilanda dengan keresahan dan kegelisahan.

No comments:

Powered by Blogger.