17 Feb 2018

Catatan Dhuha

Banyak manusia hanya faham tentang rahmat Allah ini dalam bentuk kebendaan semata-mata. Pemikiran mereka hanya anggap kereta besar, rumah besar, kebun luas, pangkat besar sahaja merupakan rahmat Allah.