19 Feb 2018

Catatan Dhuha

Kebanyakan manusia hanya fokus pada yang bersifat material, pangkat, jawatan, populariti, harta dan kedudukan , kerana ia nampak jelas di hadapan mereka walau pun terpaksa melawan perintah Allah SWT.