21 Feb 2018

Catatan Dhuha

Bulan Zulhijjah bulan mengingatkan  pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim AS. Pengorbanan semata-mata kerana melaksanakan arahan Allah. Keluarga Nabi Ibrahim lambang pengorbanan yang tidak ada tolak banding.