4 Feb 2018

Catatan Dhuha

Setiap manusia mempunyai hati, akan tetapi hanya sebahagian sahaja yang mempunyai hati yang hidup. Sementara sebahagian lagi mempunyai hati yang mati.