21 Feb 2018

Catatan Dhuha

Kenapa kita hanya takut kepada Allah dalam beberapa waktu sahaja. Sedangkan kita diajar takut kepada Allah dalam setiap masa dan keadaan, samaada di dalam keadaan gembira atau sedih, di dalam keadaan terang atau sembunyi, di dalam keadaan senang atau susah.