13 Feb 2018

Catatan Dhuha

Ketika ujian dan fitnah melanda baru terasa betapa penting pergantungan diri kepada Allah SWT di dalam perjuangan ini. Perasaan resah akan terubat kerana boleh mengadu kepada Allah SWT.