6 Feb 2018

Catatan Dhuha

Orang yang beriman sentiasa menyedari bahawa dia hidup di bawah pandangan Allh SWT. Ia tidak akan membuat maksiat samaada di hadapan orang atau duduk bersendirian.