6 Feb 2018

Catatan Dhuha

Rezki yang haram tidak ada keberkatan, walau pun banyak. Pemiliknya diserang rasa bersalah, walau pun di hadapannya  mempunyai timbunan emas.