3 Feb 2018

Catatan Dhuha

Undang-undang dunia manusia boleh terlepas kerana mereka bijak melepaskan diri. Tetapi hukuman selepas mati tidak akan terlepas. Di sanalah keadilan yang sebenar.