23 Feb 2018

Catatan Dhuha

Apabila kita mengikhlaskan diri dengan Allah SWT, maka mestilah membersihkan hati daripada sifat riya', 'ujub, sum'ah dan apa sahaja yang merosakkan amal.