5 Feb 2018

Catatan Dhuha

Hati yang lalai akan melupakan janji Allah, ia lebih percaya dengan janji manusia. Apa sahaja peringatan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.