7 Feb 2018

Catatan Dhuha

Apabila kamu meminta kepada manusia berulang kali, maka dia akan marah kepadamu. Berlainan pula apabila kamu meminta kepada Allah SWT.