8 Feb 2018

Catatan Dhuha

Kegembiraan mendapat harta haram hanya sebentar sahaja berbanding dengan azab yang akan diterima pada hari kiamat.