1 Mar 2018

Catatan Dhuha

Sebab itu banyak kelihatan di dalam masyarakat, bertudung tetapi masih mendedahkan aurat yang lain. Fahaman mereka tutup kepala itulah tutup aurat, maka akhirnya tercemar syariat.