11 Mar 2018

Catatan Dhuha


Kalau kelakuan jahat yang kita lakukan boleh memanjangkan umur dan tidak mati, maka bolehlah kita teruskan. Masalahnya setiap yang hidup pasti mati. Bolehkah kelakuan jahat ini selamat daripada neraka Allah.