14 Mar 2018

Catatan Dhuha


Walaupun ada undang-undang yang dikenakan kepada penerima dan pemberi rasuah, tetapi masih ramai yang berani lakukan. Hanya takwa dan sedar perbuatan mereka diperhati oleh Allah SWT yang mampu untuk melawan jenayah rasuah.