5 Mar 2018

Catatan Dhuha


Musibah yang paling besar dan celaka di dalam hidup apabila hilang pegangan agama dan iman. Ia tidak boleh dicari ganti walau pun dengan dunia dan isinya.a sahaja.