6 Mar 2018

Catatan Dhuha


Tetapkanlah hidup kita dengan berpegang kepada tali Allah SWT. Kerana Allahlah tempat kita bergantung ketika makhluk lain mengkhianati kita. Allah tidak mengkianati hambaNya.