15 Apr 2018

Catatan Dhuha


Peristiwa Isra' wal mikraj menguji manusia yang beriman dengan wahyu atau akal semata-mata. Mereka yang hanya meletakkan akal semata-mata tidak boleh menerima Isra' wal mikraj. Watak ini ada di sepanjang zaman.