18 Apr 2018

Catatan Dhuha

Kita perlu yakin untuk menyampaikan perjuangan Islam walau pun terpaksa menghadapi ejekan, fitnah dan tohmahan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yakin ketika menyampaikan peristiwa Isra' wal Mikraj kepada penduduk Makkah