15 Apr 2018

Catatan Dhuha

Watak Abu Jahal dan rakan yang sewaktu dengannya tetap menolak perkhabaran Isra' wal Mikraj, walau pun baginda Nabi Muhammad SAW memberikan bukti yang diminta oleh pihak musyrikin.