23 Apr 2018

Catatan Dhuha

Bekalan yang paling berharga ketika menghadapi serangan musuh ialah taqwa kepada Allah. Inilah senjata yang paling kuat dan tidak boleh ditandingi oleh makhluk.