25 Apr 2018

Catatan Dhuha.

Bukan semua orang mempunyai semangat yang sama untuk menyumbang kepada perjuangan Islam. Ada yang mempunyai tenaga, tetapi kurang dari segi kebendaan. Ada yang mempunyai wang tetapi terhalang untuk menyumbang tenaga.