25 Apr 2018

Catatan Dhuha

Kita tewas dari segi bilangan, kita terkebelakang dari segi kewangan. Namun kita juara dari segi semangat yang bertunjangkan Iman. Jika perjuangan hendak menunggu bilangan dan kecukupan harta , nescaya hancur muka bumi ini.