29 Apr 2018

Catatan Dhuha

Bekerjalah dengan bersungguh-sungguh untuk kemenangan Islam. Kalah menang ada balasannya daripada Allah. Allah hanya persoal, apa yang kita sumbangkan untuk perjuangan menegakkan agamaNya.