1 May 2018

Catatan Dhuha.

Pemfitnah tidak ada kekuatan hujah. Ia hanya berpaksi kepada persepsi dan emosi. Apabila kita berjaya membuktikan mereka adalah pemfitnah, maka mereka tidak mampu untuk melawan.