17 May 2018

Catatan Dhuha

Puasa boleh melahirkan sifat Ehsan di kalangan hambaNya. Tidak ada siapa yang mengetahui sama ada seorang itu berpuasa atau tidak. Tetapi kita yakin Allah mengetahui walau pun manusia lain tidak mengetahui.