5 May 2018

Catatan Dhuha.

Sewaktu perjuangan memerlukan pengorbanan. Baru kita boleh kenal siapakah yang sanggup untuk membantu memenangkan perjuagan Islam samaada tenaga atau wang ringgit.